Historie

Het hoe en waarom van de Kudde van Anloo:
Reeds vanaf 1979 grazen de Schotse Hooglandrunderen van De Kudde van Anloo op natuurterreinen in het stroomdal van de Drentsche Aa. Hiermee zijn de runderen van De Kudde van Anloo de eerste die voor natuurbegrazing in Nederland zijn ingezet.  De dieren lopen het hele jaar rond buiten, ook de kalveren die daar vanaf februari worden geboren.

Kudde van Anloo Hooglanders in de sneeuw
EXTENSIEVE VEEHOUDERIJ
De runderen worden op extensieve wijze gehouden. Dit houdt in dat bijvoeren alleen plaats vindt in extreme situaties. Dan krijgen de dieren hooi dat eveneens gewonnen is van schrale natuurterreinen. Het aantal dieren dat wordt gehouden is afhankelijk van de groote en het aantal van de te begrazen gebieden. Thans varieert het aantal tussen 120 dieren in februari tot 150 na de kalvertijd.