Gezondheid en karakter

GEZONDHEIDSEISEN VAN DE DIEREN
Zolang De Kudde van Anloo bestaat wordt het veebestand al gecontroleerd op diverse runderziekten en wordt er gewerkt met een vrijwel geheel gesloten bedrijfssysteem.
Door jarenlange selectie van de runderen behoren bijvoorbeeld klauwproblemen tot het verleden. Ook is er in al die jaren geselecteerd op het karakter van de dieren en zijn alle dieren heel gemakkelijk in de omgang. Zo is het mogelijk om direct na de geboorte van het kalf, in het bijzijn van de moederkoe, de oormerken in te brengen.

De doelstelling is om een evenwicht te bereiken tussen een goed natuurbeheer en een maximale gezondheidsstatus voor onze dieren te verkrijgen. Daarom zijn al onze dieren door de Gezondheidsdienst voor Dieren gecertificeerd voor Bruscellose, Tuberculose, Leucose, IBR en Leptospirose. Het gezondheidsmanagement systeem is er tevens op gericht vrij te zijn en te blijven van Para TBC en BVD.
De Kudde van Anloo doet mee als erkend bedrijf in het kader van de Integrale Keten Beheersing en zijn wij deelnemer in het Openbaar Register. Door het stellen van deze eisen voeren wij geen dieren meer op ons bedrijf aan, niet anders dan 1 keer in de 3 jaren stieren voor de fok die voor bloedverversing moeten zorgdragen. Deze dieren worden na een quarantaine periode waarin uitvoerig bloedonderzoek wordt gedaan pas bij de kudde gevoegd.