Natuurbegrazing

Natuurbegrazing betekent dat onze dieren leven en eten in en van de natuur. De dieren grazen op natuurterreinen van Staatsbosbeheer, Stichting Het Drentse Landschap , Natuurmonumenten en Defensie. Ze houden hier het natuurlijke evenwicht in stand of proberen dit weer te herstellen.
Het merendeel van de door de Kudde van Anloo begraasde terreinen zijn voor het publiek toegankelijk.

Begrazingsgebieden:

Stroomdalgebied van de Drentse Aa.
Eexterveld, 160 ha. groot, in het centrale gebied gelegen tussen de dorpen Anloo, Anderen en Eext. Dit gebied is van agrarische bestemming teruggebracht in natuurbestemming.

Anderen, (zomerbegrazing) een aantal percelen,gelegen aan het Scheebroekerloopje.

Assen, Beekdal de Messchen een geliefd wandelgebied. In het beekdal lopen drie kleine beekjes die samen uitkomen in het Noord-Willemskanaal.

Balloërveld, een aantal terreinen tegen het Balloërveld aan. Voorzien van historische houtwallen en natuurlijk grasland.

Stuifgat, aan de doorgaande weg tussen Bunne en Lieveren. Dit is nat heideterrein, omringd door bossingels.