Natuurvlees

Het vlees van De Kudde van Anloo wordt bestempeld als natuurvlees, daar de dieren op volstrekt natuurlijke wijze worden gehouden, echter met inachtneming van alle mogelijke zorg en dagelijks toezicht. Bijvoeren in de wintermaanden vindt alleen plaats met hooi gewonnen van natuurterreinen.
Dit vlees is van uitzonderlijke kwaliteit, dit komt o.a. door het feit dat de dieren lange tijd nodig hebben om te groeien. Een Schots Hooglandrund is pas met 7 jaar volgroeid. De dieren van De Kudde van Anloo worden op een leeftijd van 3-4 jaar geslacht, dan is het vlees “rijp”.
Om aan een ieders vraag te kunnen voldoen heeft De Kudde van Anloo een eigen vleeslijn opgezet, hetgeen inhoudt dat er naast onbewerkt vlees ook bewerkt vlees wordt aangeboden, zoals bij voorbeeld hamburgers, diverse soorten gemarineerde steaks, diverse soorten worst en ook kant en klaar gebraden vlees. Alle vlees- producten worden diepgevroren aangeboden of op bestelling vers gevacumeerd. Door het te vacumeren ondergaat het vlees een rijpings proces van minimaal 14 dagen.