Nieuwsbrief november 2014

Nieuwsbrief 

Het wel en wee over ons en ons vee.

Het afkalfseizoen heeft als resultaat gehad dat er dit jaar 34 kalveren zijn geboren, waarvan 18
stiertjes en 16 vaarskalveren. Het eerste stierkalf (Montgomery) is op 13 februari geboren,
het laatste (Lara) een vaarskalf op 3 september. De kalveren die dit jaar zijn geboren hebben
een zeer comfortabele start gehad. Ze hebben nog geen van allen ervaren wat de ontberingen van de winter zijn. Dat laatste geldt natuurlijk ook voor ons, zo’n luxe winter hebben we in ons 35-jarig bestaan nog nooit beleefd. Wij hebben de wintervoorraad hooi dan ook maar voor een klein deel moeten voeren.

In maart hebben wij van de met ons samenwerkende cateraar, Sascha Bouwknegt (De Smaak van het Noorden), het verzoek gekregen om op ludieke wijze een bijdrage te leveren om haar bedrijf in de schijnwerpers te zetten op de presentatiedag voor catering bedrijven. Deze dag werd gehouden in Martiniplaza. Dus togen wij op de bewuste dag naar Groningen met 2 tweejarige ossen (Douglas en Gordon) om acte de présence te geven. De ontvangst daar was hartverwarmend. Dit had men nog nooit beleefd. Er zijn die dag zoveel foto’s gemaakt, knuffels gegeven (en veekoek) dat we allemaal met een goed gevoel huiswaarts zijn gegaan.

Op de warmste dag van het jaar mochten wij op ons bedrijf 50 Duitse collega fokkers ontvangen, leden van het Highland-Cattle Zuchtverband Niedersachsen e.V. (NHC), de vereniging waar ook wij lid van zijn. Het is een zeer geslaagde dag geworden. Ook op zo’n dag blijkt weer eens dat wij een heel bijzonder bedrijf hebben. De omvang van ons bedrijf is ook voor Duitse begrippen zeer uitzonderlijk. Ook nu weer waren we in de gelegenheid om collega fokkers te laten zien dat je met natuurbegrazing en minimale bijvoedering in de wintermaanden toch een hoge kwaliteitsstandaard kunt bereiken. Dit doen wij door ons fokbeleid en de stierkeuze goed op elkaar af te stemmen.

Met ingang van november j.l. hebben wij er een nieuw begrazingsgebied, gelegen tussen Gasteren en Oudemolen, bij gekregen. Het gebied is ca. 40 ha groot en bestaat grotendeels uit voormalig bouwland thans begroeid met schrale grassoorten aangevuld met een gedeelte heide en bos.
T.z.t. zal een aangrenzend terrein worden bij gevoegd ter grootte van 25 ha.

Afgelopen week zijn er nog 14 twee jarige vaarzen verkocht. Deze gaan binnenkort naar een 300  hectare groot landgoed in Zeeland. De Belgische eigenaren zullen de dieren inzetten voor natuur begrazing.

Net als in voorgaande jaren heeft “ De Smaak van het Noorden” weer een aantrekkelijke  traiteurlijst samengesteld. Wilt U de feestdagen met minimale kookzorgen doorbrengen? Maak dan een keuze uit diverse amuseboxen, salades of zelfs een compleet kerstdiner al dan niet met een bijpassende wijn.
Kijk voor suggesties eens op  http://desmaakvanhetnoorden.nl/traiteur-kerst-catering

De winkel is op woensdag 24 december en woensdag 31 december zoals altijd open op de vaste openingstijden van 17.30-19.00. Een afspraak maken kan natuurlijk ook.
Tot ziens in landwinkel “De Grazerij”

www.kuddevananloo.nl