Te verkopen runderen

In principe zijn er altijd runderen van onze kudde te koop.
In overleg met eventuele belangstellenden zullen wij proberen, na een inventarisatie van wensen, aan de vraag te voldoen. Daarom worden gegadigden uitgenodigd om een ‘’rondje koeien te doen’’ zodat gaandeweg een beeld gevormd kan worden over het aantal, leeftijd, drachtigheid en de kleur.
In december 2014 zijn er 14 Schotse Hooglandrunderen verkocht aan een landgoedeigenaar in Zeeland.
In maart 2015 zijn er een aantal dieren verkocht aan een particulier in Gelderland.